Po-Pá: 8-15h
Potřebujete poradit? Zavolejte nám!

Pokyny na prevzatie zásielky

Ako postupovať pri prevzatí zásielky od prepravnej služby:

ČÍTAJTE PROSÍM POZORNE

Pri prevzatí zásielky si prosím prekontrolujte, či nie je poškodený obal zásielky, alebo tovar pod obalom, napr. pokrčené kartóny, pretrhnutá strečová fólia, pokiaľ ide o krbové kachle, krbovú vložku a iné skontrolujte dôkladne sklo…

Ak je zásielky poškodená, vyznačte na doručovacom liste: ZÁSIELKA PREVZATÁ POŠKODENÁ !!! Pokiaľ sa jedná o rozsiahlejšie viditeľné poškodenie na tovare, nepreberajte poškodenú zásielku a vyznačte na doručovacom liste: ZÁSIELKA NEPREVZATÁ - POŠKODENÁ!

Obsah zásielky dôkladne skontrolujte po odchode vodiča - skryté vady ohláste bezodkladne nášmu e-shopu, najneskôr do 3 dní.

Pre uplatnenie reklamácie doručeného tovaru musíte zdokumentovať:

• Celkové zobrazenie obalu zásielky (fotografia zo všetkých strán)

• Celkové zobrazenie poškodenej časti obalu zásielky

• Celkové zobrazenie prepravného štítku zásielky

• Výplne a umiestnenie tovaru v balení

• Celkové zobrazenie poškodeného tovaru Odporúčame nevyhadzovať obal, je predmetom reklamačného konania.

V prípade nezaslania požadovanej fotodokumentácie včas, reklamácia nebude uznaná !!!

Vzniknuté reklamácie, ktoré budú odovzdané na riešenie s požadovanými podkladmi (faktúra alebo číslo objednávky, fotodokumentácia) najneskôr do 3 dní od doručenia zásielky, budú riešené s prepravcom a vybavené v zákonnom termíne. V prípade, že reklamácia bude uplatňovaná po 3 dňoch od doručenia, nebude na ňu braný ohľad.

 

Bokra Trade s.r.o.