Po-Pá: 8-15h
Potřebujete poradit? Zavolejte nám!

Obchodní podmínky

Datum poslední změny obchodních podmínek: 24.5.2023

Obchodní podmínky 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. 

 

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, či e-mailu nebo taky písemně na naši adresu.

 

Objednávka zboží musí vždy obsahovat : druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné (oprávněné) za objednání a převzetí zboží, místo dodání a způsob vykládky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě zjištěných nesrovnalostí Vás budeme neprodleně kontaktovat.

 

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká formálním potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje podmínku pro vznik smlouvy ve formě potvrzení objednávky, a to pak nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

Po vyplnění údajů viz výše v objednávkovém formuláři je třeba ve Shrnutí objednávky zkontrolovat správnost zadaných údajů. Následným použitím tlačítka Koupit se kupující zavazuje k platbě za objednané zboží a toto bere výslovně na vědomí. 

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady při použití komunikačních prostředků na dálku nese sám kupující. 

 

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Prodávající si vyhrazuje také právo převést plnění objednávky na třetí osobu.

 

Po odsouhlasení konečné ceny objednávky zákazníkem, mu bude na jeho e-mail odeslána výzva k platbě, která obsahuje celkovou cenu objednávky a přehled o druhu a množství zboží, náklady na dopravu a manipulaci s nákladem (množství palet a výše záloh na ně, vykládka hydraulickou rukou apod.). Zákazník bere na vědomí, že cena za přepravu a balné může být změněna v závislosti na změně v množství objednaného zboží. Počet palet, které budou zákazníkovi fakticky účtovány, může být odlišný od původně objednaného počtu palet - zvýšené množství palet je prodávající oprávněn kupujícímu doúčtovat.

 

Termín dostupnosti uvedený u jednotlivých produktů nabízených v našem elektronickém obchodu je orientační a nejedná se o termín dodání, nýbrž jde o údaj dostupnosti produktu a dobu, do které dojde k naskladnění produktu.  Produkt je následně odeslán do 2 pracovních dní od naskladnění. Paletová přeprava krbových kamen, krbových vložek, plynových zářičů - tato paletová přeprava trvá 2 dny. 

 

  

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky. Kupující má právo stornovat svoji objednávku bez udání důvodu, kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího. Kupující může po potvrzení objednávky prodávajícím svou objednávku stornovat jen v případě, že prodávající nesplní smluvené dodací podmínky. V případě zrušení potvrzené objednávky a za předpokladu akceptace takového storna objednávky prodávajícím je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

 

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde ke zvýšení ceny zboží na straně dodavatele prodávajícího anebo pokud není schopen zboží za jím uvedenou cenu v danou chvíli dodat z jiných důvodů. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny a nezvolí si po dohodě s prodávajícím jiné zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 3 pracovních dnů).

 

Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena ve stanoveném termínu. Kupující je povinen provést platbu nejpozději do 7 dní ode dne, co obdržel platební údaje. Platba ze strany zákazníka se považuje za řádně uhrazenou v případě, že je nejpozději v poslední den stanovené lhůty řádně připsána na účet prodávajícího.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě bude prodávající zákazníka o správné ceně informovat a zákazník musí s takto upravenou cenou souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude ze strany prodávajícího stornována.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba se provádí (po odsouhlasení podmínek objednávky, ceny za zboží, dopravu a manipulaci a termínu dodání) jedním z následujících způsobů:

 • předem na účet prodávajícího 234715981/0600 vedeného u MONETA Money Bank, a.s., kdy platební údaje mohou být zaslány skrze QR kód na email zákazníka
 • hotově při dodání a převzetí zboží;
 • faktura se splatností (je možné realizovat pouze u dlouhodobě spolupracujících zákazníků).

V případě platby ze zahraničí, zejména slovenský zákazník má možnost uhradit částku v euro na příslušný český účet v měně EUR. Cena za objednávku bude přepočtena dle aktuálního kurzu české koruny vůči dalším měnám.

 

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 2 až 45 pracovních dní, dle typu zboží od přijetí vaší objednávky. V případě, že požadované zboží není momentálně skladem ani u našich dodavatelů, budeme Vás o tomto informovat a domluvíme s Vámi případně jiný termín dodání. Konkrétní dodací podmínky budou potvrzeny po dalších upřesněních, jako je:

 • množství a druh kupovaného materiálu;
 • místo nakládky a vykládky;
 • příjezdová komunikace v místě vykládky;
 • v místě vykládky musí být přítomná osoba, která bude oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.

 

DOPRAVA

Dopravu zboží zajišťuje prodávající. Cena za dopravu zboží a manipulaci s nákladem je stanovena podle skutečně vynaložených nákladů v souladu s podmínkami dodavatelů nebo dopravců, kteří zajišťují dodání zboží. Uvedené náklady na dopravu a manipulaci jsou zahrnuty do celkové ceny objednávky. V případě, že je doprava zboží objednána s vykládkou a dopravu tak zajišťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujícímu účtována vykládka i v případě, že při převzetí zboží samotnou vykládku odmítne a zboží vyloží vlastními silami.

 

V některých případech může být doprava zajišťována zdarma, například při větším množství objednaného zboží nebo je-li dodavateli prodávajícího zajištěna bezplatná doprava.

 

Odmítne-li kupující převzít předmět plnění bezdůvodně, nese veškeré náklady spojené s dodáním zboží v plné výši. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů na jeho straně (např. v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen kupující nebo jím určená osoba nebo kupující není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží, není kontaktní pro dopravce, nebo si změní termín doručení), nese kupující náklady spojené s manipulací, jakož i náklady spojené s marným doručené zboží. Tyto náklady pro balíkovou přepravu (PPL, DPD a jiné) jsou představovány paušální částkou ve výši 390,- Kč, náklady na paletovou přepravvu jsou představovány paušální částku 1500,-, tato částka bude kupujícímu vyúčtována fakturou. 

 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu. Pokud kupující bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Řádně zkontrolujte při převzetí zboží typu krbová kamna, krbové vložky, tepelné zářiče - toto zboží poškozené (například prasklé sklo) nepřebírejte a obratem nás kontaktujte. 

 

Klient má povinnost zboží překontrolovat okamžitě po dodání. V případě, že je zboží poškozeno, neprodleně kontaktujte emailem či telefonicky dodavatele Bokra Trade s.r.o., na případnou reklamaci máme 2 dny. 

 

Ceník dopravy pro Českou republiku

PPL přeprava ČR

 • 120 Kč (výše objednávky do 1999 Kč)
 • 229 Kč (výše objednávky 2000 - 5000 Kč)
 • 329 Kč (výše objednávky 5001 - 10000 Kč)
 • 389 Kč (výše objednávky  10001 - 19000 Kč)
 • 0 Kč (výše objednávky nad 19001 Kč)
 • ceny platí při objednávce nerezových komínů a jejich komponentů.

 

PPL dobírka ČR

 • 30 Kč 

 

Vlastní přeprava ČR

 • 990 Kč (při přepravě keramických komínů a jejich komponentů)
 • 490 Kč (malá paleta nebo křehké zboží)
 • 249 Kč (přeprava křehkého zboží)

 

Individuální doprava u komínů nad průměr 250mm 

 

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Zakoupené zboží máte v případě, že nákup činíte jako spotřebitel nárok do 14 dnů vrátit a to bez udání důvodu v neporušeném originálním obalu - fólii, kartonu  (u izolovaných komponentů se jedná o bílomodrou krycí fólii) s veškerou dokumentací a odstoupit tak od kupní smlouvy. Vrácena Vám bude plná částka ceny zboží. Veškeré náklady nutné k vrácení a zpětné dopravě zboží nese ke své tíží kupující. Zboží vyrobené nebo upravené na míru nelze vrátit.

 

Zboží může kupující vrátit na adresu provozovny Bokra Trade s.r.o , Staroveská 299/78A, 72400 Ostrava Proskovice. V případě vrácení zboží nás můžete kontaktovat emailem na info@kominy-bokra.cz nebo telefonicky na tel. 608 034 422. Plnou částku ceny zboží Vám vyplatíme bankovním převodem ve 14-ti denní lhůtě od dodání zboží k nám na provozovnu. Náklady s vracením zboží zpět prodejci při odstoupení nese vždy kupující. Prodejce není povinen vracet kupujícímu jím zaplacené náklady na dodání zboží od prodejce ke kupující ve výši, která převyšuje nejlevnější nabízený způsob dodání.

 

Kupující jako spotřebitel nemůže dle znění občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 

a)o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

 

b)o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

c)o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 

d)o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 

e)o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

f)o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

 

g)o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

 

h)o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

 

i)o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

 

j)o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

 

k)uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

 

l)o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.OZ. 

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Případné reklamace zasílejte emailem na info@kominy-bokra.cz nebo telefonicky na tel. 604 538 087 nebo osobně na adrese provozovny Bokra s.r.o , Staroveská 299/78A, 72400 Ostrava Proskovice. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Kupující, který je spotřebitelem může práva z vadného plnění u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo není-li to povaze vady neúměrné a jde-li o vadu neodstranitelnou na přiměřenou slevu z ceny, nebo uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Záruka za jakost na komíny, komínové komponenty a příslušenství

Společnost Bokra Trade s.r.o. poskytuje záruku na nerezové komíny a CJ Blok (keramické komíny) a ostatní zboží v e-shopu takto:

 1. Záruka na dobu 10 let:

za předpokladu:

 • nákupu komponentů výhradně od prodejce komínů CJ BLOK (keramické komíny) a nerezové komíny od firmy Kominflex SP. Z O.O. v  České Republice a to od Bokra Trade s.r.o;
 • skladování a transport komponentů proběhl v souladu s předpisem firmy Komíny Bokra s.r.o;
 • při převzetí byla odsouhlasená nezávadnost a kompletnost komponentů.

Nevztahuje se na:

 • neodbornou manipulaci;
 • nevhodné skladování;
 • mechanické poškození;
 • nevhodné zacházení apod...

Rozsah vad pro uplatnění záruky:

 • geometrické rozměry;
 • mechanické poškození;
 • soudržnost materiálu;
 • deklarovaná pevnost;
 • nesprávný počet v balení;
 • nekompletnost výrobku (vztahuje se na výrobky složené z více částí).

 

Na ostatní zboží v našem e-shopu se vztahuje záruka 24 měsíců dle zákona, leda že je přímo u zboží výrobcem uvedená jiná záruční doba, pak platí záruka uvedená výrobcem.

 

Uplatnění práv ze záruky:

 • oznámení o reklamaci musí být provedeno neprodleně po zjištění vady vůči firmě Bokra Trade s.r.o;
 • oznámení musí obsahovat druh poškození, místo vzniku škody a datum dodávky;
 • oznámení musí obsahovat popis provozování, při kterém k poškození došlo;
 • předložení kopie dokladu prohlašuje kompletnost dodávky;
 • předložení oprávnění stavebníka k výstavbě komína;
 • osvědčení montážní firmy od Bokra Trade s.r.o;
 • rozsah požadovaného plnění ze záruky bude prokazatelným způsobem podložen fotodokumentaci, umožněním osobní návštěvy zástupci firmy a pod.;
 • s komínem nesmí být do ukončení reklamačního řízení manipulováno, nesmí být demontován či jakkoliv poškozen nebo narušen;
 • musí být umožněn přístup reklamační komisi k poškozenému komínu, který musí být přístupný min. v rozsahu předepsaném ČSN 734210.

 Při reklamaci uplatněné z výše uvedených záruk vyplývá nárok na náhradu vadného materiálu.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

 

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

 

Štěpánská 15, Praha 2, 120 00

 

E-mail: adr@coi.cz

 

Web: adr.coi.cz